معاونت فرهنگی
معاون ادار ی و مالی
محمدتقی طغرائی
دکترا رشته کارآفرینی
اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی دانشگاه، مطابق با مقررات و آئین نامه های مربوط؛ رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روش های کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی مؤسسه.
ارتباط با ما

عنوان واحد سازماني

داخلي

مستقيم

معاونت اداري و مالي

309

031-36244452

امور اداري و پشتيباني

312-303

031-36262205

امور مالي

302-304

031-36262649

كارگزيني

244

031-36269156

امور قراردادها

237

031-36269168

دبيرخانه

305-330

031-36249841

امين اموال

242-258

031-36269166

تداركات

306

031-36262607

انبار

256

-

نقليه

218

031-36278016

حقوق و دستمزد

287

031-36269169

امور رفاهي

215

031-36262552

شماره هاي دانشگاه:(36249840-031)(36248089-031)(6249836-031)

تاریخ به روزرسانی: 1397/03/21
تعداد بازدید: 12045
معاونت اداري و مالي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان حكيم نظامي، چهاراه خاقاني، دانشگاه هنر اصفهان، معاونت اداري و مالي
031-36244452
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal