معاونت اداری و مالی
1397/03/21 https://financial.aui.ac.ir/img/NoImage.jpg
انتصاب سرپرست اداره كارگزيني دانشگاه
با توجه به اتمام مهلت قانوني سرپرست امور اداري و پشتيباني دانشگاه، طي حكمي كه از سوي آقاي دكتر مصطفي كياني، رئيس دانشگاه هنر اصفهان صادر گرديد آقاي سيد احمد مومني به عنوان مدير امور اداري و پشتيباني دانشگاه، منصوب گرديد.
همچنين آقاي دكتر كياني، طي حكم ديگري، آقاي محمد مهدي ابوطالبي را به سرپرستي اداره كارگزيني دانشگاه منصوب و عضويت ايشان در هيأت اجرايي منابع انساني دانشگاه را ابلاغ نمود.
تعداد بازدید: 2947
Powered by DorsaPortal