معاونت اداری و مالی
معاونت اداري و مالي:
انتصاب مدير امور اداري و پشتيباني دانشگاه
آقاي سيد احمد مومني دانشگاه به عنوان مدير امور اداري و پشتيباني دانشگاه هنر اصفهان منصوب گرديد.
با توجه به اتمام مهلت قانوني سرپرست امور اداري و پشتيباني دانشگاه، طي حكمي كه از سوي آقاي دكتر مصطفي كياني، رئيس دانشگاه هنر اصفهان صادر گرديد آقاي سيد احمد مومني به عنوان مدير امور اداري و پشتيباني دانشگاه، منصوب گرديد.
همچنين آقاي دكتر كياني، طي حكم ديگري، آقاي محمد مهدي ابوطالبي را به سرپرستي اداره كارگزيني دانشگاه منصوب و عضويت ايشان در هيأت اجرايي منابع انساني دانشگاه را ابلاغ نمود.
تاریخ:
1397/03/21
تعداد بازدید:
4596
منبع:
Powered by DorsaPortal