معاونت اداری و مالی
صندوق قرض الحسنه شهيد بهروز مرادي
صندوق قرض الحسنه شهيد بهروز مرادي دانشگاه هنراصفهان به استناد ماده 7 پيوست شماره 5 آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي و ماده 6 پيوست شماره 4 آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي تشكيل گرديده است.
تاریخ:
1396/10/04
تعداد بازدید:
677
منبع:
Powered by DorsaPortal